GDPR Policy & Cookie Disclaimer

Bescherming persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VCB Dakwerken, met maatschappelijke zetel te Titerveldweg 2, 3454 Rummen , ondernemingsnummer BE 0825.924.712.

Persoonsgegevens

De informatie die VCB Dakwerken u vraagt, zoals uw identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens e.d.) en informatie met betrekking tot het opmaken van een offerte, die u ons bezorgt of die we verzamelen tijdens een plaatsbezoek, omvatten persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van de opdracht die een opdrachtgever bij ons heeft besteld. Onze opdrachtgever is: hetzij uzelf, hetzij iemand anders in wiens naam uw bestelling bij ons werd geplaatst. Onze website bevat cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat de server van een website aan een cookie file in de browser van de harde schijf van uw computer (of van uw smartphone of tablet) registreert waardoor de website kan herkennen wie u bent.

Doeleinden verwerking

VCB Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: opmaken van een offerte, uitvoeren van een opdracht en dienst na-verkoop, het verzamelen van persoonsgegevens en analyses kunnen in sommige gevallen worden uitgevoerd.

Rechtsgrond verwerking

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: de uitvoering van een offerte, dienst, dienst na verkoop of de aankoop van een product die bij VCB Dakwerken werd besteld: Indien u onze opdrachtgever bent is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Hoe gebruiken wij uw gegevens

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. Onze website kan links naar sites van derden bevatten; in voorkomend geval is VCB Dakwerken evenwel niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze andere sites inzake bescherming van persoonsgegevens. VCB Dakwerken kan de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens niet garanderen wanneer u die ons via Internet meedeelt of indien die gegevens in transit worden onderschept door derden, met inbegrip van ondernemingen die diensten leveren voor ons. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met: onze interne en externe medewerkers of leveranciers onze opdrachtgever.

Uw rechten

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht (i) om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (ii) om de rechtzetting of wissing te verzoeken indien deze gegevens onjuist zijn, (iii) om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen (iv) om u te verzetten tegen een verwerking voor onze gerechtvaardigde belangen, (v) gegevensportabiliteit te vragen, (vi) om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer indien u meent dat wij onze verplichtingen niet zijn nagekomen. U kan ons steeds bereiken in onze winkel (zie menu contact voor verdere details en openingsuren).

VCB Dakwerken

Titerveldweg 2
3454 Rummen-België


Contacts

GSM : 0478 61 29 33 
info@vcb-dakwerken.be 

BTW BE0825 924 712

Links